תקנון

1. אתר האינטרנט עולם הציורים (להלן: "האתר"), בבעלות עולם הציורים (להלן: "עולם הציורים"), משמש לרכישת מוצרים ושירותים על ידי משתמשי האתר (להלן: "המשתמש"). השימוש בלשון זכר בתקנון זה, ככל שנעשה, נעשה לצרכי נוחות בלבד.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר על ידי המשתמש, לרבות, גלישה באתר, הזמנת מוצרים ו/או שירותים המוצעים למכירה בו. השימוש באתר מהווה הסכמה לקבל את האמור בתקנון זה.

 

2. פרסום תגובות באתר מותר לכל משתמש, ובלבד שלא יעשה שימוש בביטויים פוגעניים מכל סוג שהוא, או כאלה העשויים לפגוע בבני קבוצה כלשהי, לרבות בני דת, מין, לאום וכיו"ב.

 

3. אחריות על המוצרים והשירותים

(א) אנו עושים את מירב המאמצים על מנת לספק את המוצר האיכותי ביותר, אם מסיבה כלשהי נפגם המוצר רשאי המזמין להחזירו ולקבל בחזרה את התמורה ששולמה, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

(ב) עולם הציורים לא תישא באחריות עבור הזמנות שלא יגיעו ליעדן מסיבות אשר אינן תלויות בה ו/או בשליחיה, לרבות בגין פרטים שגויים בכתובת המזמין, אמצעי תשלום שגויים, פרטים אישיים שגויים, וכדומה.
(ג) כדי להחזיר את המוצר יש לשלוח אותו בצירוף חשבונית הקנייה והסבר, בתיאום עם נציגי השירות של האתר, תוך 7 ימי עבודה מיום אספקת המוצר. בגין מוצר שנפגם בעת היותו בידי הלקוח יינתן החזר חלקי, אלא אם התגלה הפגם בעת קבלת המוצר על ידי הלקוח.


4. התאמה בין הדוגמאות המוצגות באתר ליצירות האמנות הנמכרות

(א) יצירות האומנות המיובאות המוצגות באתר מהוות הצגה בזעיר אנפין של יצירות האמנות, ואולם:

  • לאומנים העוסקים בציור ישנו מקום לביטוי אישי בביצוע היצירות.
  • מסיבות טכניות, יתכנו הבדלים בין הגוונים הנצפים על מסך מחשב לבין הגוונים בפועל.

(ב) יצירות האומנות שצוירו על ידי אומנים ישראליים ואשר מוצגות באתר הינן יצירות מקור, אשר צולמו. מסיבות טכניות יתכנו הבדלים בין הגוונים הנצפים על מסך המחשב לבין הגוונים בפועל.

 

5. במקרה בו נמכרה יצירת אמנות מקור אשר הוזמנה על ידי לקוח, רשאים מפעילי האתר לבטל את המכירה. עולם הציורים לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי בגין ביטול כאמור.

           

6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יהיו מפעילי האתר רשאים למנוע ממבצע פעולה לרכוש באמצעות האתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
(א) מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
(ב) מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
(ג) מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים; 
(ד) מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בארטאפקטס ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג´ כלשהו.
(ה) בהזמנת ציור שמן מותאם אישית לא תבוצע הזמנה שיש בה תוכן פוגעני או פגיעה בזכויות יוצרים.       

 

7. ביטול עסקה 
(א) הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.
(ב) ההודעה על ביטול עסקה תתבצע באמצעות פנייה לדואר האלקטרוני של החברה.

(ג) בעת הזמנת ציור שמן מותאם אישית על פי תמונה, תשלום המקדמה בסך 50% מסך העסקה לא יוחזר ללקוח. הלקוח רשאי לא לקחת את הציור ולא להמשיך ולשלם את שארית העסקה. 

(ד) כמו כן, בעת בהזמנת ציור שמן מותאם אישית, במידה ומבצע הפעולה הזמין ציור שמן על מנת שיצוייר על פי צילום שנשלח על ידו, לא ניתן יהיה לבטל את הרכישה עקב הכנת המוצר המותאם לפי ההזמנה. ואולם, על פי שיקול דעת מפעילי האתר ניתן יהיה לבצע זיכוי חלקי.

(ה) במקרה בו לא תשולם התמורה בגין המוצר, מכל סיבה שהיא, תבוטל עסקת המכירה.
(ו) מוצרים שיוחזרו יתקבלו בתנאי שהוחזרו שלמים, ללא נזק ו/או קלקול שנגרם בעת שהמוצר היה ברשות הלקוח.
(ז) עולם הציורים תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף לקנות באופן תקין; במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין; אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית; אם יתברר לה כי הלקוח אינו בעל זכויות היוצרים על הציור או התמונה אותו סיפק, רשאית החברה לבטל את העסקה, ולא יוחזרו דמי המקדמה. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.

 

8. המידע המופיע באתר, לרבות אייקונים (icons), גרפיקה, עיצוב, תיאור מילולי, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכיו"ב, הינו בבעלות בלעדית של עולם הציורים ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה המפורשת לכך.

 

9. בהזמנת יצירת אומנות בהתאמה אישית, בהתבסס על צילום שנשלח על ידי משתמש האתר, יש משום הצהרה של המזמין כי הוא בעל זכויות יוצרים בתוקף של התמונה, יש לו הזכות להזמין את יצירת האומנות וכל תביעה או טענה בדבר הפרת זכויות יוצרים או פגיעה כלשהי בצד ג´ הינה על אחריותו הבלעדית. 

 

10.אתר האינטרנט עולם הציורים מכבד את פרטיותך ומתחייב שלא להעביר לצד ג´ כלשהו את המידע שסיפקת בעת רישומך לאתר. 

 

11. זמן האספקה לציורים שאינם במלאי 14-45 ימים, זמן הספקה לציורים במלאי 7 ימים. 

 

12. אספקת הציורים מתבצע ע"י החברה.

 

loading